Lintujen tarkkailu

Lintujen tarkkailu on koko perheen mukava harrastus, jonka voi yhdistää esimerkiksi retkeilyn tai melonta harrastuksen lomaan.

Iin alueella on paljon otollisia paikkoja lintujen tarkkailuun, sillä Iin, Kuivaniemen ja Olhavan joen suistot ovat mm. sinisorsan, telkän, tukkasotkan ja laulujoutsenen pesimäaluetta.

Iin Hiastinlahden alue kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojelualueeseen ja on valtakunnallisestikin merkittävä lintuvesikohde. Valtakunnallisessa Tornien Taistossa on havaittu yhden päivän aikana jopa 90 lintulajia.

Lisäksi Kuivaniemellä Hyryn kylällä, Tuuliaavan ja Ison Heposuon soidensuojelualuetta lähellä oleva Vuosijärvi tiedetään linturikkaana alueena.

Lisätietoja lintujen tarkkailusta birdlife.fi

Kuva: Suokukot