Iin Röytän retkisataman kunnostus käynnistyy

Saari saa ensi vuonna kaivatun uuden alun, kun Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa retkisataman rapistuneen betonilaiturin ja uusii kelluvat laiturit.

ELY-keskus on myöntänyt kunnostushankkeelle rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 850 000 euroa, josta omarahoitukseen osallistuvat Luontopalvelut ja Iin kunta.

"Rahoituspäätös on helpotus monelle Röytän ystävälle. Betonilaiturin sortuminen olisi saattanut tehdä koko sataman käyttökelvottomaksi", puistonjohtaja Saara Airaksinen Metsähallituksesta toteaa.

Hanke toteutetaan kahdella eri urakalla. Ensimmäinen urakka alkaa tammi-helmikuun vaihteessa. "Tuolloin aletaan purkaa laituria ja rakentaa uutta kiinteää laituria", kenttäpäällikkö Jouni Kosonen Metsähallituksesta kertoo.

Kelluvat laiturit on jo viety Röytästä pois. Uudet teräsputkiponttoonilaiturit uusitaan ja ne asennetaan juhannukseen mennessä. Reunalaiturin on tavoitteena olla käytössä kesällä, vaikka työt olisivatkin kesken vielä kiinteän laiturin osalta.

Urakan kokonaisuudessaan on määrä valmistua 30.11.2017.

Röyttä yksi vilkkaimmista ja vetovoimaisimmista pienvenesatamista Oulun seudulla

Röytän saari kokonaisuutena on museoviraston nimeämä valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Röytässä on myös luonnonsuojelualue ja siellä kiertävä luontopolku. Röytän toiminnallisuus on kuuden veneseuran ja niitä kokoavan Iin Röytän toimijat ry:n pitkäjänteisen työn tulos.

Lisätietoja:
Kenttäpäällikkö Jouni Kosonen p. 0400 285157 ja puistonjohtaja Saara Airaksinen p. 040 779 2680

Kuva: Hannu Vallas